کانون مربیان مدرسه شطرنج آریا
استاد بزرگ مرتضی محجوب
استاد بین المللی محسن شعرباف
استاد فیده محمدرضا افشاری
استاد فیده مهرداد صداقتی
هوتن اتحادی
جواد کابری
عبدالله بودش
فریبا علینوری
فرانک علینوری
شیوا محبوبی
محمد اصبحی
آموزگار ملی محمد صباحی
فرزانه احمدی
میلاد مظفر
محمدرضا دریاباری
انسیه موسوی
رضا حسینی
میثم امینی بیات
سمانه عابدین
نفیسه رجبی
حمیدرضا طهماسبی
احسان رجبی وحدت
پریسا مواسات
تینا نیک طبیعت
شیما مکوندی
طیبه علی اکبرپور
علیرضا اسدی
اشکان آزاد دهقان
پارسا اسد تبریزی
عطا امینی دهقی
فراز گرزم
پاتریس سرتیپ زاده