کانون مربیان مدرسه شطرنج آریا
استاد فیده محمدرضا افشاری
استاد فیده مهرداد صداقتی
استاد فیده امیرحسین جمشیدی
هوتن اتحادی
جواد کابری
عبدالله بودش
فریبا علینوری
آموزگار ملی محمد صباحی
رضا حسینی
سلمان کیهان
میثم امینی بیات
سمانه عابدین
نفیسه رجبی
عطا امینی نژاد
حمیدرضا طهماسبی
احسان رجبی وحدت
پریسا مواسات
تینا نیک طبیعت
شیما مکوندی
طیبه علی اکبرپور
علیرضا اسدی
اشکان آزاد دهقان
پارسا اسد تبریزی
عطا امینی دهقی
فراز گرزم
پاتریس سرتیپ زاده